Připravili jsme pro Vás

Ke stažení:
Nápověda - Kapitola I
Představení Convey System,

Convey System je kompatibilní také s Windows® Azure™
Cloud Services i Virtual Machine

+ napojení CzechPOINT@office a provádění autorizované KzMÚ
Postup pro autorizovanou konverzi advokátů na stránkách ČAK.

Díky napojení na informační zdroje ministerstva Financí a Spravedlnosti minimalizuje Convey System rutinní činnost v advokátní kanceláři.
Convey System automaticky kontroluje záznamy v adresáři na Insolvenční rejstřík a ověřuje změnu u spisových značek Vašich případů na portálech eJustice. Přístup vybraných pracovníků k informacím v případech i mimo jejich kancelář, zajišťuje všem mnohem větší pohodlí i efektivitu práce. Ulehčí Vám práci, automaticky zařazuje došlou elektronickou poštu i datové zprávy do případů, podle spisových značek a na každou novou zprávu Vás upozorní emailem nebo SMS. Vždy vloží záznam i do deníku případu, takže máte všechny informace v přehledném chronologickém zobrazení.
Convey System je vždy připraven k použití, kdekoliv a kdykoliv.


Naši specialisté Vám řešení představí, pomohou s výběrem licence i způsobu provozu. Nezávazně, přímo u Vás v kanceláři.

Přístupný odkudkoliv.

Convey Systém je moderní řešení, které nevyžaduje instalaci zvláštního softwaru ani výkoný počítač. Je umístěn na serveru a přístup k němu vám umožní běžný internetový prohlížeč. Na Vašem rozhodnutí záleží, zda se půjde připojit k systému i z prostředí mimo vaší kancelář.

Každé přihlášení přes internet podléhá zabezpečení unikátním SMS kódem. Bezpečně jako v bance.

Klienti

Prvním krokem při práci v systému je vytvoření klienta (prvku). Convey System dokáže díky napojení na registr ministerstva financí ARES sám, dle zadaného IČ, načíst údaje o klientovi a ty uložit. IČ a rodné číslo kontaktu je automaticky ověřováno na záznam v insolvenčním rejstříku. Další informace jako je způsob účtovaní, skupina do které klient spadá a mnohé další, si můžete doplnit ručně.

Práce s již vytvořenými klienty nebo personálními prvky případu je snadná také díky jejich automatickému doplňování na všech místech kde je chcete použít. Přímo ze systému můžete klientovi odeslat podepsaný mail nebo datovou z právu. Pomocí certifikátu spisové služby můžete po autorizaci klientem, jednoduše přistupovat do jeho datové schránky a ještě pohodlněji mu tak poskytovat Vaše profesionální služby.

Případy

Po založení klienta jedním kliknutím vytvoříte případ. Ty můžete členit do portfolií, nastavit k nim oprávnění jednotlivým uživatelům systému a přidat soubory i další informace, které potřebujete u případu zaznamenat. Spisové značky u každého případu Convey System pravidelně kontroluje v aplikaci InfoJednání a InfoSoud na portálu Justice.cz a informuje uživatele o všech změnách. Podle spisové značky také do případu automaticky vloží hlavičku došlé datové zprávy ze všech povolených datových schránek a nabídne Vám ji k doručení.

Součástí každého případu je i kompletní správa pohledávek včetně evidence splátkových kalendářů, sledování plateb a výpočtu úroků.

Úkony

V Convey System lze evidovat veškeré položky, které potřebujete. Členění položek v systému umožňuje vždy správný návrh účtování. S Convey System máte přehled o všech aktivitách kanceláře. Pro efektivní práci v rámci celé kanceláře, umožňuje Convey System vytváření a sledování úkolů pro osoby (kolegy) zúčastněné v konkrétních případech.
Mimo úkonů a jednoduchých poznámek umí Convey System pracovat i s dalšími typy položek. Naplánovanou schůzku Vám zobrazí v kalendáři, eviduje hotovostní výdaje s možností automatické přefakturace klientovi, vypočitá i náhrady pro zaměstnance na služební cestě. Vyzkoušejte ZDARMA.

Přehled

Chronologické zobrazení všech položek v deníku případu, umožňuje rychlou orientaci v rámci celého případu. Díky pokročilému vyhledávání zároveň najdete vždy konkrétní informaci, kterou hledáte i u velice rozsáhlých případů.

Statistiky

Silným nástrojem pro práci s daty v systému je samostatný modul Statistiky. Jednoduše lze analyzovat celá portfolia pohledávek, sledovat efektivitu jednotlivých členů kanceláře, ekonomický přehled nad náklady a výnosy kanceláře i připravit podklady pro fakturaci. Všechny data lze ze statistik exportovat do formátu Microsoft Excel a dále s nimi pracovat. Statistiky v Convey Systemu tvoří samostatnou sekci a umožňují s pomocí velmi specifického vyhledávání a filtrování zobrazovat užitečné informace, mezi které patří přehled plateb a hlaviček pohledávek, přehled úkolů uživatelů a jejich plnění, přehled vykázané práce za jednotlivé zaměstnance a náklady nebo výnosy s ní spojené. Dále přehled výnosů a nákladů za celou kancelář.

Členění

Základní členění položek na "v rámci soudního řízení" a "mimo rámec soudního řízení", Vám zajistí automatický návrh výše odměn podle vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 sb., 177/1996 sb., náhrad nákladů řízení.

Kalendář

Convey System obsahuje několik kalendářů. Jeden z nich je kalendář na Nástěnce, který zobrazuje měsíční přehled o úkolech, schůzkách a jiné aktivitě, která Vás může zajímat. Další z kalendářů je mini kalendář, který se objevuje při práci s konkrétním případem, a který zobrazuje informace pouze pro tento případ. Poslední typ kalendáře je samotnou sekcí Convey Systemu a umožňuje jak přehled za celý měsíc, tak po vybrání určitého týdne i hodinový přehled v každém dnu.